LEERDOELEN

Ik ben student Toegepaste Architectuur,
maar wat houdt deze bachelor eigenlijk in en wat tracht het te bereiken?

1. De bachelor TA organiseert architectuurprojecten functioneel, van bouwopgave tot
definitief ontwerp.

2. De bachelor TA visualiseert architectuurprojecten overtuigend en selecteert daarvoor de
actuele en innovatieve technieken in functie van de verschillende bouwpartners.

3. De bachelor TA detailleert nauwgezet architectuurprojecten in functie van de uitvoering.

4. De bachelor TA integreert integrale duurzaamheid bij het organiseren, visualiseren en
detailleren van architectuurprojecten.

5. De bachelor TA werkt architectuurprojecten uit met respect voor een internationale en
interculturele context
.

6. De bachelor TA volgt de uitvoeringsfase van een architectuurproject op en adviseert
daarbij de verschillende bouwpartners over technische aspecten en met kennis van
bouwwetgeving.

7. De bachelor TA onderbouwt de keuzes die hij maakt in elke fase van een
architectuurproject en communiceert daarover mondeling en schriftelijk met de betrokken
bouwpartners.

8. De bachelor TA positioneert zichzelf binnen een professioneel bouwteam en werkt
interdisciplinair samen
op een constructieve en ondernemende manier.

9. De bachelor TA analyseert op een onderzoeksgerichte manier autonoom architecturale
uitdagingen en lost die creatief en innoverend op.

10. De bachelor TA reflecteert op het eigen professioneel functioneren en de eigen
leerbehoeften en vertaalt deze reflectie in initiatieven om zich blijvend te
professionaliseren.